درباره ما

نشر آفرنگ در سال 1379 با هدف انتشار آثار برگزیده در زمینه‌های مرتبط با کامپيوتر و رشته‌های گوناگون علوم مهندسی بنیان نهاده شد. در این زمینه به ويژه برقراری ارتباط با صنايع و تأمين نيازهای علمی آن مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل و بر اساس ضرورت محسوس، به شاخه‌های مختلف مهندسی مکانيک (CAD/CAM/CAE) و اتوماسیون صنعتی پرداخته شد.

بر مبنای سیاست بنیادینی که انگیزه اصلی انتشار این مجموعه کتاب‌ها بوده و برای دستیابی به هدف نه چندان آسانی که ارتقای سطح کیفی کتب فنی و مهندسی بوده است، انتخاب هر یک از عناوین برای انتشار با وسواسی ويژه و پس از تأیید فنی داورانی خبره در همان رشته صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه اصولاً در تألیف هر يک از کتاب‌ها تنها از همکاری مدرسان و مؤلفان برجسته‌ای بهره می‌جوییم که درصددند حاصل سال‌ها تجربه و تدریس را در قالبی ارزنده و شکیل به مخاطب خویش ارائه کنند. علاوه بر همه این موارد، متن هر کتاب تنها پس از ويرايش دقیق فنی و ادبی توسط ویراستارانی مجرب اجازه انتشار می‌یابد. البته در غالب کتاب‌ها سعی شده است که در کنار متنی ویراسته و پربار، لوح فشرده‌ای شامل نرم‌افزار، فايل‌های اختصاصی تمرين‌ها و پروژه‌های مرتبط با مباحث مطرح‌شده در کتاب عرضه شود تا موجب اقناع خواننده و رفع کامل نیاز وی ‌شود.

و اکنون پس از سالیانی تلاش، بسیار خرسندیم که بر اساس تقاضای تجدید چاپ مکرر کتب منتشرشده، مدعی شویم که رعایت تمامی این دقایق و ظرایف، مدّ نظر خوانندگان نکته‌سنج قرار گرفته و از سوی ایشان به گونه‌ای در خور، مورد اقبال واقع شده است تا ما به پشتگرمی این استقبال همچنان به تلاش برای تعالی ادامه دهیم.

ما کيفيت را مسابقه‌ای بی‌پايان می‌دانيم و به همين جهت هر روز در حال رصد افق‌های تازه و گام نهادن در راهی نو هستیم؛ در اين میان از همکاری مؤلفان و مدرسان برجسته و نيز پيشنهادهای مخاطبان گرامی صميمانه استقبال می‌کنیم.

ما را در این مسیر همراهی کنید.